Có ý kiến giống bác ở trên !
--------------------------------------------

Trung tâm dạy hoc lai xe oto b2 ha noi mở các khóa day lai xe oto tại truong day lai xe b2 tại Hà Nội cấp bằng lái xe b2 bởi các giảng viên dạy lái xe ô tô b2 kinh nghiệm.